Vnější fotoelektrický jev

Volt-ampérová charakteristika vakuové fotonky

Pohled na experiment – kontrolka pro LED 940 nm
Poznámka: Kamera zkresluje barvy.

Stav připojení
Čas zbývající k měření / čekání ve frontě:

(Prázdný řádek = bez omezení; odpojení po 3 min neaktivity.)


Rtuťová výbojka

Stav výbojky  –  platnost experimentálních dat:


Zbývající čas:


     

Pozor, výbojka chladne 3 min! Vypnout v případě, nečeká-li nikdo další ve frontě!


LED 940 nm   (měření se zatemněnou fotonkou – pozice F6; příp. test kamery)

     Zesílení   (Doporučeno velké zesílení)

   
   

Měření s rezistorem:Popis a návod (Stará verze v AJ)

Studijní text and úkoly


Volt-ampérová charakteristika vakuové fotonky
Řízení napětí na fotonce
Ručně:  (Rychlá změna způsobí větší šum!)

Automaticky: 
(Doporučeno)
 
Změna vlnové délky – výběr filtruZvolený filtr:

Aktuální filtr:

Záznam měření s grafickým zobrazením a exportem dat  (graf níže)
(Po stisku tohoto tlačítka je třeba měnit jednak vlnovou délku, jednak napětí: ručně anebo tlačítkem [START] výše.)
(Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí graf.)
Výběr záznamu

(Data se zobrazí v novém okně, pokud Váš prohlížeč podle nastavení blokuje vyskakovací okna, zkuste zopakovat kliknutí se stisknutou klávesou [CTRL]. Přenos dat může trvat až desítky sekund.
Ke stažení lze využít [CTRL+A], [CTRL+C], [CTRL+V].)